vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 10984819

Podrobne treba preskúmať aj podvozok rušňa a trakčný motor
Muzeálne koľajové vozidlá

Parný rušeň 433.023

Muzeálne koľajové vozidlá 29.08.2007

Lit_433.gifRušne radu 433.0 patrili medzi medzi osvedčené spoľahlivé rušne určené pre prevádzku na vedľajších tratiach. Konštrukčne vychádzali z rušňov radu 423.0. Rad 423.0 vznikol v dôsledku naliehavej potreby prevádzky na miestnych tratiach v roku 1921. Rušne radu 423.0 objednali ČSD začiatkom 20. rokov 20. storočia najmä kvôli modernizácii parnej prevádzky na miestnych tratiach. Rušne sa vyrábali podľa jednotnej dokumentácie v lokomotívke v Prahe aj v Plzni a v strojárňach v Adamove.

Celý článok

>> 1 <<