vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 20.12.2017

Návšteva: 7429072

Rušeň T 679.1168 pri vjazde do areálu Výhrevne Vrútky
Muzeálne koľajové vozidlá

Parný rušeň 556.036

Muzeálne koľajové vozidlá 12.10.2007

Lit_556.gifKonštrukcia rušňa vznikla začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia v čase, kedy sa rýchlo zvyšovali nároky národného hospodárstva na dopravu a ČSD sa už nezaobišli bez výkonného rušňa schopného dopravovať nákladné vlaky vyšších hmotností, než boli schopné dopravovať dovtedy používané rušne. Naliehavé požiadavky vyústili do rozhodnutia nestavať prototyp ale zadať do výroby hneď celú sériu viac ako 50 kusov rušňa.

Celý článok

>> 1 <<