vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 11600651

Železnica pre deti 2011

Články o akciách Spolku 12.08.2011

Trinásty ročník našej každoročnej prezentácie v posledných rokoch známej pod názvom Železnica pre deti je za nami. Čo sa skrývalo za toutu akciou a ako sa nám podarila? O tom by sme Vám radi priniesli informáciu v tomto článku.

Prípravy akcie

Prípravy 13. ročníka akcie Železnica pre deti začali už prakticky hneď na začiatku roka. Najskôr bolo potrebné dohovoriť si s priateľmi z našich partnerských klubov na Slovensku aj v Česku ich účasť na akcii. Následne bolo potrebné pripraviť plán akcie, s pripraveným plánom osloviť nášich hlavných sponzorov a spoluorganizátorov - Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia a Železnice Slovenskej republiky, bez pomoci ktorých by sa celá akcia konala v podstatne menšom rozsahu.

Čistenie rušna 749 248 - 1 pred výstavou

Prípravy na akciu prebiehali niekoľko mesiacov a vyvrcholili v druhej polovici mája, kedy sme finišovali s viacerými opravami našich vozidiel, s ich čistením a celkovou prípravou na vystavenie. Pri týchto prácach sa zúčastňovali predovšetkým mladí členovia nášho klubu, ale aj už tradiční pomocníci - členovia Klubu priateľov železníc, ktorí nám výrazne pomohli aj pri zabezpečovaní jázd mimoriadnych vlakov. Aj touto cestou sa chceme všetkým, ktorí svojou prácou pomohli pri úspešnom priebehu akcie, z celého srdca poďakovať.

Oprava výhybky v areáli depa

Akcia samotná sa pre nás začala už vo štvrtok 2. júna 2011, kedy z Prahy do Vrútok prišiel mimoriadny vlak, ktorý priviezol aj vozidlá z Olomouca. Pre verejnosť sme mali ale program pripravený na nasledujúce tri dni. Program ako po iné roky tvorili jazdy mimoriadnych vlakov a výstava techniky v priestoroch rušňového depa vo Vrútkach

Jazdy mimoriadnych vlakov

Lákadlom našej akcie pre nadšencov železničnej histórie sú jazdy mimoriadnych vlakov. Aj totho roku sme pripravili a ralizovali zaujímavé jazdy.

Piatok, 3.6.2011

Pre nás asi najzaujímavejšia jazda sa konala ešte v predvečer akcie - v piatok, 3. júna 2011. Rušne 556.036 a 534.0432 spoločne odviezli mimoriadny nákladný vlak po náročných horských tratiach stredného Slovenska. Vlak sa vydal na cestu z Vrútok cez Martin, Diviaky, Čremošné, Harmanec a Banskú Bystricu do Zvolena. Prvá technologická zastávka sa konala v žst. Harmanec Jaskyňa, kde parné rušne doplnili vodu. Vo Zvolene rušne opäť doplnili vodu a navyše aj zmenili poradie v čele vlaku.

Zvláštny nákladný vlak s rušňami 556.036 a 534.0432 pri Jazernici
Zvláštny nákladný vlak s rušňami 556.036 a 534.0432 na stúpaní k Čremošnému

Cesta vlaku ďalej pokračovala po ďalšej horskej trati zo Zvolena cez Hronskú Dúbravu do Kremnice, Kremnických Baní, Hornej Štubne a ďalej cez Diviaky a Martin späť do Vrútok.

Aby sme splnili požiadavky predpisov ŽSR, za vlakom musel byť v následe vedený požiarny vlak. V jeho čele bol náš nový dieselelektrický rušeň 749 248 - 1, ktorý náš klub získal od Českých dráh a ktorý tesne pred akciou dostal nový náter strechy a oboch čiel. Aby aj jazda požiarneho vlaku zaujala fotografov okolo trate, už niekoľko rokov povinný cisternový a služobný vozeň dopĺňajú nákladné vozne. Fotografi tak aj tohto roku mali možnosť odfotiť nákladný vlak, aké po týchto tratiach premávali dlhé roky. Ako príprahový rušeň tohto mimoriadneho nákladného vlaku šiel tento raz rušeň T 478.1010 ktorého majiteľom je Výskumný ústav železničný z Českej republiky a ktorý tohto roku priviezol zvláštny vlak z Prahy.

Požiarny a súčasne zvláštny nákladný vlak s rušňami 749 248-1 a T 479.1010

Sobota, 4.6.2011

Sobotný program bol určený predovšetkým verejnosti. V priestoroch depa bola pripravená výstava historických vozidiel spravovaných členmi nášho Spolku ale aj rušňov, ktoré k nám priviezli naši priatelia. V priestoroch Rušňového depa boli však vystavené aj vozidlá spoluorganizátora celej akcie - Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. ktoré možno stretnúť na tratiach v blízkosti Vrútok.

Vystavený moderný nákladný vozeň Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko, v ktorom si deti mohli nakresliť svoje zážitky z dňa vedľa historických hasičských vozidiel.

Okrem železničných vozidiel boli v areáli vystavené aj historické hasičské striekačky a hasičské autá z múzea hasičkej techniky. V areáli Výhrevne však neboli len statické ukážky hasičkej techniky. Naši priatelia z Mestského hasičského zboru v Martine pre návštevníkov akcie pripravili aj ukážky zásahu pri záchrane osôb zasiahnutých požiarom a následnom hasení požiaru. Ukážka sa stretla s veľkým záujmom prítomných návštevníkov.

Ukážka zásahu dobrovoľných hasičov

Pre deti bol pripravený aj ďalší zaujímavý program. Mohli sa previezť na koníkoch alebo voze ťahanom koňom, mohli si vyskúšať presné oko a pevnú ruku pri triafaní plechoviek prúdom vody. Zástupcovia Železničnej polície deťom predvádzali svoju výstroj a výzbroj. Vrútockí modelári verejnosti predstavili modelové koľajisko vo veľkosti TT, ktoré majú nainštalované v zrekonštruovanom historickom vozni Da-6-5030 a ukázali aj rozostavané koľajisko vo veľkosti H0 v ďalšom rekonštruovanom vozni. V pristavenom vagóne ŽSSK Cargo si deti mohli posedieť a nakresliť obrázok o tom čo práve prežili a videli. Deti s rodičmi sa okrem toho mohli odviezť na stanovišti moderného akumulátorového rušňa radu 199.

Vystavené parné rušne

Pre návštevníkov zo Žiliny a jej okolia sme pripravili mimoriadny vlak, ktorý ich priviezol až do areálu Depa. Vlak zo Žiliny priviezol rušeň 464.001 a požiarny vlak za ním priviezla Rakaňa E 669.2133. Návštevníci, ktorí sa do Vrútok priviezli iným vlakom mohli na prepravu na výstavu využiť mimoriadny vláčik tvorený motorovým vozňom M 240.042 v nasledujúäci deň vystriedaný motorovým vozňom M 131.1443, ktorý každú hodinu prevážal cestujúcich medzi osobnou a nákladnou stanicou.

Mimoriadny osobný vlak zo Žiliny do Vrútok viezol rušeň 464.001 Ušatá
Cestujúcich medzi osobnou a nákladnou stanicou Vrútky prevážal historický motorový vozeň M131.1443

Pre priaznivcov železnice, ktorí uprednostňujú pohyb pred ukážkami techniky boli aj v sobotu pripravené jazdy mimoriadnych vlakov. Z Vrútok do Kremnice bol vypravený mimoriadny parný vlak v čele s parným rušňom 475.196. Povinný požiarny vlak za ním viezli dva Pielsticky T 466.0254 a T 466.0007.

Mimoriadny osobný vlak do Kremnice vedený rušňom 475.196 v Kremnických Baniach
Mimoriadny nákladný vlak a súčasne požiarny vlak vedený rušňami T 466.0254 a T 466.007 Pielstick

Nedeľa, 5.6.2011

Aj na nedeľu sme pripravili jazdu mimoriadneho vlaku - tento raz to bol vlak z Vrútok do stanice Harmanec-jaskyňa. V jeho čele sa predstavil historické parný rušeň z Popradu 477.013.

Mimoriadny osobný vlak z Vrútok do Harmanca - jaskyňa v nedeľu odviezol Papagáj 477.013
Mimoriadny osobný vlak a súčasne požiarny vlak do Harmanca v Harmanci - jaskyňa

V priestoroch depa pokračovala výstava historických aj súčasných železničných vozidiel. Pre divákov boli opäť pripravné ukážky zásahu dobrovoľných hasičov a všetky atrakcie ako v predchádzajúcom dni.

Poďakovanie

Takúto rozsiahlu akciu sa nám podarilo zorganizovať a úspešne absolvovať len s pomocou mnohých ochotných rúk. Treba oceniť prácu všetkých členov Spolku Výhrevne Vrútky, ktorí sa aktívne zúčastňovali prípravy vozidiel na jazdu, výstavu aj čistenia priestorov celého rušňového depa. Pomocnú ruku opäť podali členovia Klubu priateľov železníc pracujúceho pri Žilinskej univerzite, ktorí najskôr ochotne pomohli pri čistení vystavovaných vozidiel a v priebehu samotnej akcie pomohli jazdách mimoriadnych osobných vlakov predajom cestovných lístkov a zaisťovaním bezpečnosti cestujúcich. Bez ich pomoci by sa jazdy uskutočnili len s veľkými ťažkosťami.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom spoluorganizátora celej akcie - Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorí pomohli pri organizačnom zabezpečení akcie aj zapožičaním prezentovaných prevádzkových vozidiel. Spoločnosť ZSCS, a.s. výrazne pomohla pri financovaní celej akcie. Na úspechu sa však výrazne podieľali Železnice Slovenskej republiky, ktoré odpustením poplatkov za dopravnú cestu umožnili jazdu toľkých mimoriadnych vlakov. Bez prispenia týchto spoločností by sa akcia buď neuskutočnila vôbec, ale len vo veľmi obmedzenej podobe.
Veľké poďakovanie treba vysloviť aj na adresu členov Dobrovoľného hasičského zboru z Priekopy, ktorí pomohli pri organizácii programu v priestoroch rušňového depa, pri ozvučení areálu a ktorí sa postarali aj o naplnenie hladných a smädných žalúdkov návštevníkov akcie aj personálu.
Na úspešnom priebehu celej akcie sa však podieľali aj členovia iných dobrovoľných klubov starajúcich sa o historické železničné vozidlá - konkrétne chceme poďakovať za spoluprácu pri jazdách mimoriadnych vlakov a vystavenie vozidiel členom Klub železničných historických vozidiel Poprad a členom Prievidzského parostrojného spolku z Prievidze. Ďakujeme aj našim priateľom a kamatárom z klubu Steam Story Agency z Prahy a aj vlastníkovi historických vozidiel z Čiech, ktoré sa tohto roku prezentovali Českým dráham, ktoré umožnili účasť svojich historických vozidiel.
Nakoniec chceme poďakovať všetkým subjektom, ktorí nám bez nároku na odmenu pomohli s propagáciou našej akcie - Mgr. Michalovi Vankovi z reklamnej spoločnosti VL Media a kolegom zo serveru vlaky.net.
V tomto článku boli použité fotografie nasledujúcich autorov:

  • Martin Čapka
  • Martin Horňák
  • Adam Záhumenský
  • Dušan Lichner
  • Martin Solár
  • Peter Nagy
Za všetky fotografie ďakujeme.

Na záver

Zorganizovanie tejto akcie nás stálo veľa úsilia, času a aj peňazí. Dúfame však, že všetkým zúčastneným sa vo Vrútkach páčilo a že nám zachovajú priazeň a zavítajú aj na ďalšie akcie organizované členmi nášho spolku.