vyhrevna-vrutky.sk

Aktualizácia: 16.02.2018

Návšteva: 10984819

Záujem bol aj o prehliadku modelového koľajiska

Mikulášsky vlak 2014

Články o akciách Spolku 27.12.2014

V júli 2014 uplynulo 100 rokov od otvorenia prevádzky na železničnej trati Čadca - Makov. Pri tejto príležitosti sa pracovníci Kysuckého múzea v spolupráci so ŽSR a našim Spolkom rozhodli zorganizovať jazdu zvláštneho vlaku vedeného parným rušňom. Jazda bola naplánovaná na 16. augusta 2014 a organizátori sa dohodli, že v čele súpravy historických vozňov sa objaví parný rušeň 475.196.

Naši členovia sa na jazdu dôkladne pripravovali - vyčistili súpravu historických vozňov aj samotný parný rušeň. V predvečer tejto akcie však počas návratu zo skúšobnej jazdy už zakúreného a pripraveného rušňa došlo k vážnej poruche rušňa - roztrhla sa tzv. komunikačná rúra, ktorou sa privádza para z regulátora do parných strojov. V dôsledku tejto poruchy sa para s plný kotlovým tlakom priviedla priamo do parných strojov bez možnosti regulovať jej množstvo a ovládanie výkonu rušňa sa stalo prakticky nemožným a rušeň sa tým stal neschopným jazdy.

Peter Szépe a Dušan Vaňko nešťastní nad otvoreným regulátorom rušňa 475.196 po tom ako zistili, že sa roztrhla komunikačná rúra a rušeň je neschopný ďalšej jazdy, 15.8.2104. Foto: Ing. Martin Horňák

Aby sa jazda zvláštnych vlakov mohla uskutočniť, po dohode s organizátormi sme do čela vlaku postavili historický dieselelektrický rušeň 749.248. Jazda plánovaných zvláštnych vlakov sa tak mohla uskutočniť, ale sklamanie všetkých účastníkov z toho, že namiesto avizovaného parného rušňa sa v čele vlaku objavil rušeň motorový, sa prehliadnuť nedalo. Niektorí účastníci svoje rozčarovanie prejavili aj na internetových stránkach. Preto sme sa ešte v priebehu jazdy dohovorili s organizátormi na náhradnej akcii, pričom sme prisľúbili, že po oprave sa Šľachtičná predstaví na kysuckej trati na mimoriadnej Miklulášskej jazde 6. decembra 2014.

Rušeň 749.248 so súpravou historických vozňov na trati 16.8.2014. Foto: Ing. Martin Horňák

Jazdy oboch zvláštnych vlakov v auguste prebehli bez ďalších technických problémov a za veľkého záujmu verejnosti, čo dokumentujú aj pripojené fotografie

Zvláštny vlak s rušňom 749.248. Foto: Ing. Martin Horňák

V priebehu septembra 2014 sa podarilo nielen vymeniť poškodenú komunikačnú rúru ale navyše aj presústružiť sedlo regulátora a urobiť ďalšie opravy v kotli tak, aby rušeň opäť spoľahlivo jazdil. Že bola oprava úspešná sa ukázalo počas jazdy zvláštnych vlakov po Slovenských tratiach na prelome septembra a októbra, kedy Šľachtičná bez problémov odviezla zvláštny vlak z Košíc do Zvolena.

Stará, deravá komunikačná rúra a nová rúra pripravená na montáž do rušňa. Foto: Ing. Peter Szépe

Nastal december a my sme opakovane pripravili Šľachtičnú aj súpravu historických vozňov na jazdu zvláštnych historických vlakov. Zakúrenie rušňa a následné preskúšanie v predvečer jazdy tento raz nepriniesli žiadne nepríjemné prekvapenia a ukázali, že rušeň je pripravený na jazdu. Súpravu historických vozidiel sme do železničnej stanice Čadca prepravili pomocou tiež historického elektrického rušňa E 499.047 Bobina. V stanici Čadca sa súpravu následne presunula na tzv. Makovské nástupište. Súpravu zvláštnych vlakov tvorili dva štorosové historické vozne 1. a 2. triedy, dva dvojosové vozne druhej triedy (tzv. Rybáky) a jeden služobný vozeň.

Zvláštny vlak s rušňom 475.196 na nástupšti v Čadci. Foto: Ing. Marián Končelík

Ponuré jesenné počasie, teplota tesne nad nulou, zamračené a občasné mrholenie odradilo časť záujemcov o jazdu parným vlakom, ale napriek tomu sa súprava zaplnila. Chladné počasie primieslo aj pozitívny efekt, pretože vďaka tomu lepšie vynikla dymová kulisa spolu s parou z parných strojov pri rozjazdoch zo zastávok.

Zvláštny parný vlak na trati s dymovým závojom. Foto: Ing. Marián Končelík

Obe naplánované jazdy z Čadce do Makova a späť prebehli bez najmenších problémov. Jazda druhého páru vlakov dokonca prilákala viac záujemcov o jazdu zvláštnym vlakom, takže súprava sa celkom zaplnila. Deťom spestrovali cestovanie aj Mikuláš s čertom.

Zvláštny parný vlak na trati. Foto: Ing. Marián Končelík

Prejazd zvláštneho parného vlaku námestím v Turzovke. Foto: ?uboš Chmatil, vlaky.net

Zvláštny parný vlak v Turzovke obstúpený zvedavcami a záujemcami o zvezenie. Foto: ?uboš Chmatil, vlaky.net

Sme radi, že druhý pokus o jazdu zvláštnych parných vlakov pri príležitosti 100. výročia prevádzky na trati z Čadce do Makova sa podaril bez problémov a že aj obyvatelia Kysúc sa mohli potešiť pohľadom na pracujúci parný rušeň.

O našej akcii sa môžete dočítať aj v reportáži zverejnenej na našej partnerskej stránke vlaky.net informujúcej o dianí na železniciach v článku Mikuláš na Kysuciach alebo Storočnica na druhý raz

Prejazd zvláštneho vlaku námestím v Turzovke je zaznamenaný na videu p. Chmátila

Stručný videoprehľad o celej jazde zvláštneho vlaku zobrazuje video pána Karla Furiša

Za poskytnuté fotografie ďakujeme Ing. Martinovi Horňákovi, Ing. Marianovi Končelíkovi a Ľubošovi Chmátilovi